Output

Wanneer zijn leerlingen zover dat we output van ze kunnen verwachten?  Dat is een vraag waar veel docenten zich het hoofd over breken. In TPRS geldt de stelregel: ‘teach for June”, wat inhoudt dat we tegen het eind van het eerste jaar werkelijk gesproken output mogen vragen van de kinderen. Dat klinkt “laat” maar de output die de TPRS-leerlingen aan het eind van een eerste jaar kunnen produceren, is veelal beter dan veel “reguliere” leerlingen na vier jaar produceren.
A-9IQnz545RwOIBj_JwjUOm-tnI18aN8KcKnXc5H5lQHet is van belang te beseffen dat output niet helpt bij de taalverwerving. Een taal verwerven doen we door hem te horen. Daarnaast is het voor de leerlingen heel belangrijk om een laag stressniveau te hebben omdat stress de verwerving belemmert. De leerlingen laten spreken voordat ze eraan toe zijn, levert stress op en is ook om die reden niet goed voor de taalverwerving. In een TPRS-les, die tenslotte gericht is op taalverwerving, is het dan ook niet verstandig om veel tijd en aandacht te besteden aan gesproken output.

Zowel voor de uitspraak als voor de grammaticale correctheid is het horen van veel begrijpelijke input de beslissende factor voor een goed resultaat. Het is bovendien al lang en breed aangetoond dat uitspraak of grammatica corrigeren niet helpt. Overigens spreken de leerlingen ongemerkt toch veel in de vreemde taal, doordat ze steeds antwoord moeten geven op vragen die over het verhaal gesteld worden. Hier door krijgen ze toch het gevoel dat ze veel kunnen.
Fg0G6cylSYvYYACScmjhowgECRseWQrtHrxVAwKZQkcSchrijven doen leerlingen het hele jaar door. In het begin wordt van hen gevraagd om in vijf minuten zoveel mogelijk woorden op te schrijven die ze kennen. Na enkele weken of maanden gaan ze ook kleine verhaaltjes schrijven, en in hogere jaren moeten ze vooral opstellen schrijven. Schrijven is belangrijk omdat het hen helpt hun gedachten te organiseren en ze op papier te zetten. Daarnaast dwingt het hen om over spelling na te denken. In het begin raden ze vooral, maar later, naarmate ze meer lezen en schrijven, verbetert hun spelling aanzienlijk. Bovendien geeft vrij schrijven de docent een goed beeld van hun taalontwikkeling.