Veel gestelde vragen

FAQ
Moet ik als TPRS-docent de doeltaal zelf perfect beheersen?
U hoeft de doeltaal niet op het niveau van een moedertaal-spreker te beheersen. Deze taal vloeiend, dus zonder haperen, kunnen spreken op uw eigen niveau is wel aan te bevelen. Zorgt u in elk geval dat u het verhaal dat u wilt vertellen in de klas, en alle vragen voor het cirkelen goed beheerst. In het begin zult u dit verhaal moeten voorbereiden door “droog” te oefenen, maar snel zult u merken dat het steeds meer vanzelf gaat.
Kan ik TPRS gebruiken naast een tekst-en werkboek?
TPRStorytelling werkt het beste wanneer het volkomen los staat van een regulier tekstboek, omdat de docent dan vrij is om alle grammaticale structuren door elkaar te gebruiken, hetgeen het beste de natuurlijke taalverwerving imiteert. Dit is echter niet voor iedereen te realiseren. Wanneer u verplicht bent een tekstboek te volgen kunt u dit aanpassen aan uw TPRS-lessen.
Wat is TPR (zonder S)?
Total Physical Response (TPR) is een door James Asher in de jaren zestig ontwikkelde methodiek. Leerlingen krijgen in de doeltaal commando’s te horen als “ga zitten”, “pak een potlood”, “geef je boek aan je buurman”. Deze commando’s voeren ze uit, zodat de docent kan zien of ze het begrepen hebben. Het idee hierachter is dat van leerlingen geen output verwacht wordt voordat ze de taal voldoende hebben gehoord, en dat, door de instructies in de vreemde taal uit te voeren, de taal als het ware in het lichaam opgeslagen wordt, en zodoende beter wordt onthouden. Het nadeel is dat het vrij eenzijdig is en dat slechts een klein deel van een taal in TPR-commando’s uit te drukken is. Een TPR-docent loopt onvermijdelijk tegen de zogenaamde TPR-muur op, dat wil zeggen dat hij op een zeker moment niet verder komt met deze methode.
Wanneer kan ik het beste beginnen met TPRS?
U kunt in principe ieder moment van het jaar beginnen met TPRS. Hoe eerder hoe beter, want uw leerlingen hebben er voordeel bij!
Werkt TPRS ook in een klas met veel niveau niveauverschillen?
Ja! Niet alleen de goede leerlingen leren veel met TPRS, de kracht van deze methodiek schuilt er juist in dat de meeste leerlingen die moeite hebben met andere vakken (waaronder talen!) ook goede resultaten behalen. Leerlingen met leermoeilijkheden, aandachtsproblemen of persoonlijke problemen die hen belemmeren doen het vaak goed in de vriendelijke, humoristische, leerling-gerichte omgeving van de TPRS-klas. Bovendien hebben ze vanaf het prille begin succeservaringen, die hun motivatie sterk vergroten. Voor de snellere leerling zal TPRS misschien te “gemakkelijk” lijken, omdat het leren vrijwel moeiteloos gaat, en zij gewend zijn om “leren” gelijk te stellen aan “hard werken en moeite doen”. Deze leerlingen hebben er baat bij als u hen regelmatig laat zien hoeveel ze al geleerd hebben, en hen duidelijk maakt hoeveel herhalingen ook zij nodig hebben voordat ze de taal met gemak en correct kunnen spreken.
Hoe past TPRS binnen het ERK?
Daar het ERK slechts aangeeft welke vaardigheden een leerling op een bepaald niveau wordt geacht te beheersen, is TPRStorytelling uitstekend inpasbaar in dit kader. TPRS zorgt er bovendien voor dat de leerlingen de gewenste structuren en vaardigheden eerder en beter onder de knie krijgen dan met reguliere methodes.
Moet je als docent erg expressief zijn om dit te kunnen doen?
TPRStorytelling is een zeer krachtige methodiek, die net als andere krachtige methodes veel ruimte biedt aan de individuele docent om zijn/haar eigen vorm eraan te geven. Denk aan uw eigen sterke punten: een expressieve docent zal dit gebruiken om meer interesse te wekken bij de leerlingen, en een niet expressieve docent is misschien veel beter in het bedenken van bizarre details of in interactie met de leerlingen. Vertrouw op uzelf en maak gebruik van uw eigen sterke punten, en het belangrijkste: behandel uw leerlingen met oprecht enthousiasme en aandacht.
Hoe kan ik TPRS het beste leren?
Er zijn boeken en dvd’s in de handel die u op weg kunnen helpen. De meeste TPRS-docenten zullen u echter kunnen vertellen dat u TPRS het beste kunt leren door workshops te volgen, zodat u de kunst kunt afkijken. Wanneer u een complete docententraining volgt, bent u direct klaar om te beginnen.
Hoe lang duurt het voordat ik deze techniek beheers?
TPRStorytelling is een vaardigheid (sommigen zeggen: kunst), en dus niet in één dag te leren. Raak dus niet gefrustreerd als het niet meteen perfect gaat! Geef uzelf een jaar de tijd om de basisvaardigheden in de vingers te krijgen. Daarna is het een kwestie van verfijnen van uw technieken. Het is een goed idee om uw ervaringen en vragen met collega’s uit te wisselen. U kunt zich bijvoorbeeld inschrijven bij de TPRS-Community van Digischool, of deelnemen aan de TPRS-netwerkbijeenkomsten (4 maal per jaar).
Hoe leren mijn leerlingen de benodigde grammatica?
In TPRS wordt weinig tijd besteed aan het expliciet onderwijzen van grammaticaregels. Toch leren de leerlingen van begin af aan grammatica en passen ze het al snel correct toe. Grotendeels is dat te danken aan de hoeveelheid begrijpelijke input, waardoor de leerlingen de juiste structuren leren horen en vanzelf gaan nabootsen. Bovendien wijst de docent de leerlingen doorlopend, maar steeds heel kort, op grammaticale verschijnselen, zodat de leerlingen zich daarvan bewust worden, zonder regels of rijtjes te leren.